กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
  [ 30-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 57 
  [ 30-10-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/57) 
  [ 29-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]แจ้ง อปท. รายงานผลการสำรวจฐานข้อมูล รายงานข้อมูลภายในวันที่ 28 ต.ค. 57 
  [ 28-10-2557 ]การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน 
 
 
     
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:64)  28-10-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:271)  24-10-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:388)  19-09-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:226)  19-09-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:353)  26-08-2557
   
     
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2557 (เงินเข้าวันที่ 30 ต.ค. 57)...(ดู:125)  28-10-2557
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน เดือนกั...(ดู:85)  28-10-2557
โอนเงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน แระจำเดือนกันยายน 2557 (เงินเข้าวันที่ 28 ต.ค. 57)...(ดู:74)  28-10-2557
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 28 ต.ค. 57)...(ดู:102)  28-10-2557
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร...(ดู:406)  07-10-2557
 
     
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2557...(ดู:888)  30-09-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2557...(ดู:1,040)  08-09-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2557...(ดู:1,101)  04-08-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2557...(ดู:950)  04-07-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2557...(ดู:963)  03-06-2557
   
     
เพิ่มเติมมติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2557...(ดู : 698)  10-10-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2557...(ดู : 1,365)  30-09-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2557...(ดู : 1,663)  02-09-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2557...(ดู : 1,943)  07-08-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2557...(ดู : 2,133)  01-07-2557

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป