กระดานสนทนาทั้งหมด
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
     
 
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
 
 
  ประมวลภาพการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในระหว...
 
  [ 30-09-2557 ]ขอให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่าน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ทาง e-mail. nanlocalnetwork@gmail.com 
  [ 30-09-2557 ]ประชุมเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
  [ 30-09-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/57) 
  [ 30-09-2557 ]ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ภาคเหนือ
  [ 30-09-2557 ]แนวทางการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล กรณีมีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 30-09-2557 ]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 
 
     
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:170)  19-09-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:98)  19-09-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระด...(ดู:258)  26-08-2557
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่...(ดู:247)  13-08-2557
เพิ่มเติม มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว...(ดู:230)  13-03-2557
   
     
ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น...(ดู:54)  30-09-2557
แจ้งโอนเงินสวัสดิการให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน...(ดู:111)  26-09-2557
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2557 เงินเดือนค่าจ้าง+เงินสิทธิประโยชน์...(ดู:173)  23-09-2557
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (เงินเข้าวันที่ 17 ก.ย. 57)...(ดู:119)  22-09-2557
โอนเงินค่าตอบแทน + เงินเพิ่มฯ และเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก (เงินเข้าวันที่ 22 ก...(ดู:339)  22-09-2557
 
     
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2557...(ดู:232)  30-09-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2557...(ดู:934)  08-09-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2557...(ดู:977)  04-08-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2557...(ดู:887)  04-07-2557
มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2557...(ดู:906)  03-06-2557
   
     
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2557...(ดู : 337)  30-09-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2557...(ดู : 1,475)  02-09-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2557...(ดู : 1,836)  07-08-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2557...(ดู : 2,015)  01-07-2557
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2557...(ดู : 1,595)  04-06-2557

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป