ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
   67.202.4.225  
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
  [ 23-04-2557 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS [[สิ่งที่ส่งมาด้วย] ]
  [ 23-04-2557 ]ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง)  
  [ 23-04-2557 ]การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
  [ 23-04-2557 ]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12
  [ 23-04-2557 ]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS
  [ 23-04-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 23/04/57) 
  [ 22-04-2557 ]เชิญประชุมชักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. 
  [ 22-04-2557 ]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 
  [ 17-04-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 17-04-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด (ตามที่ได้ทำสัญญลักษณ์ไว้) 
 
[ 22-04-2557] มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวัน... 
[ 03-03-2557] ประกาศคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปฏิทินการจัดทำและประสานแผน แบบคำร้องขอเสน... 
[ 25-02-2557] เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ... 
[ 18-02-2557] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์... 
[ 18-02-2557] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล... 
[ 18-02-2557] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (อบต.แม่... 
 
 
  [ 11-04-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 3/2557... 
  [ 14-03-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 2/2557... 
  [ 28-01-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 1/2557... 
  [ 06-01-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 12/2556... 
  [ 04-12-2556] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 11/2556... 
 
  [ 17-04-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2557... 
  [ 04-03-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2557... 
  [ 28-01-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2557... 
  [ 20-01-2557] การสอบคัดเลือกบริหาร... 
  [ 07-01-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2556... 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
   
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด