ข้อมูลจังหวัด
 ประวัติศาสตร์น่าน
 ข้อมูล สถ.จ.น่าน
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กระดานสนทนา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฏหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอปท.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
   54.204.163.26  
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com
 
 
  [ 17-04-2557 ]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557  
  [ 17-04-2557 ]โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [[บัญชีรายชื่อ] ]
  [ 17-04-2557 ]แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน  
  [ 17-04-2557 ]ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557  
  [ 17-04-2557 ]ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  
  [ 17-04-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 17-04-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด (ตามที่ได้ทำสัญญลักษณ์ไว้) 
  [ 17-04-2557 ]แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 17/04/57) 
  [ 11-04-2557 ]ปรกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ 
  [ 10-04-2557 ]รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ Data Base ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
[ 03-03-2557] ประกาศคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปฏิทินการจัดทำและประสานแผน แบบคำร้องขอเสน... 
[ 25-02-2557] เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ... 
[ 18-02-2557] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์... 
[ 18-02-2557] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล... 
[ 18-02-2557] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (อบต.แม่... 
[ 18-02-2557] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อบต.ห้วยโฏ๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ)... 
 
 
  [ 11-04-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 3/2557... 
  [ 14-03-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 2/2557... 
  [ 28-01-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 1/2557... 
  [ 06-01-2557] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 12/2556... 
  [ 04-12-2556] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 11/2556... 
 
  [ 17-04-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2557... 
  [ 04-03-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2557... 
  [ 28-01-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2557... 
  [ 20-01-2557] การสอบคัดเลือกบริหาร... 
  [ 07-01-2557] มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2556... 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
   
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด