กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  35.175.120.174  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ ก.ท.จ
 
 
ค้นหาจากเรื่อง :  ระหว่าง ถึง
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  225  552
2   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  351  756
3   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  319  626
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  378  699
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  413  711
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  487  824
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  503  733
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  505  762
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  585  837
10   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  597  894
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  655  834
12   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  636  803
13   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  670  797
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  704  992
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  870  1187
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  786  759
17   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  923  764
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  855  769
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  784  801
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  869  864
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  861  697
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1017  867
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171229004822.pdf   29-12-2560  1085  849
24   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2560  doc120171205200708.pdf   03-12-2560  991  1315
25   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2560  doc120171102212212.pdf   03-11-2560  955  883
26   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2560  doc120171004214456.pdf   04-10-2560  1073  1039
27   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2560  doc120170906000117.pdf   06-09-2560  952  781
28   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2560  doc120170801203447.pdf   02-08-2560  1073  911
29   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2560  doc120170711003413.pdf   11-07-2560  886  696
30   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2560  doc120170609020740.pdf   09-06-2560  998  768
31   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2560  doc120170503023211.pdf   03-05-2560  1089  853
32   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2560  doc120170404005758.pdf   04-04-2560  963  679
33   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2560  doc120170313013118.pdf   13-03-2560  917  738
34   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2560  doc120170131203702.pdf   01-02-2560  1192  873
35   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2559  doc120170104204844.pdf   04-01-2560  1147  829
36   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2559  doc120161202005505.pdf   02-12-2559  1008  733
37   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2559  doc120161115194305.pdf   03-11-2559  1154  872
38   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2559  doc120161010214348.pdf   29-09-2559  1104  1161
39   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2559  doc120160831004705.pdf   31-08-2559  1145  706
40   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2559  doc120160808035923.pdf   08-08-2559  964  565
41   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2559  doc120160712075610.pdf   04-07-2559  1153  773
42   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 5/2559  doc120160606030519.pdf   06-06-2559  1252  677
43   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2559  doc120160502071238.pdf   29-04-2559  1084  666
44   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2559  doc120160404072923.pdf   01-04-2559  1152  613
45   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2559  doc120160303033627.pdf   03-03-2559  1077  569
46   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2559  doc120160129043453.pdf   28-01-2559  1178  571
47   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 14/2558  doc120160105034226.pdf   05-01-2559  1143  495
48   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 13/2558  doc120151229083852.pdf   29-12-2558  996  442
49   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2558  doc120151228035856.pdf   25-12-2558  1132  652
50   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2558  doc120151202043724.pdf   02-12-2558  1168  680
51   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2558  doc120151111091430.pdf   05-11-2558  1276  915
52   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2558  doc120150929080943.pdf   29-09-2558  1664  997
53   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2558  34640001.pdf   01-09-2558  1465  317
54   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2558  30710001.pdf   03-08-2558  1498  147
55   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2558  25830001.pdf   30-06-2558  1430  128
56   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 5/2558  21120001.pdf   08-06-2558  1398  104
57   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2558  16780001.pdf   06-05-2558  1477  80
58   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2558  12750001.pdf   31-03-2558  1338  73
59   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2558  img089.pdf   03-03-2558  1418  65
60   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2558  GOYYYYYYYYYYY.pdf   04-02-2558  1485  71
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615