กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.207.240.230  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ ก.ท.จ
 
 
ค้นหาจากเรื่อง :  ระหว่าง ถึง
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2563  doc120200710022420.pdf   03-07-2563  152  402
2   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200601045208.pdf   01-06-2563  322  692
3   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200329195044.pdf   30-03-2563  524  1082
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200308193457.pdf   02-03-2563  412  731
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200303233627.pdf   03-02-2563  435  818
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  422  696
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  382  775
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  463  804
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  513  868
10   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  436  700
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  501  746
12   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  503  755
13   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  593  862
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  586  761
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  574  790
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  666  866
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  663  930
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  727  858
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  708  822
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  769  878
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  789  1137
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  961  1252
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  882  793
24   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  1017  775
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  944  818
26   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  880  932
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  961  967
28   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  935  723
29   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1099  899
30   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171229004822.pdf   29-12-2560  1214  888
31   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2560  doc120171205200708.pdf   03-12-2560  1082  1334
32   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2560  doc120171102212212.pdf   03-11-2560  1046  927
33   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2560  doc120171004214456.pdf   04-10-2560  1160  1078
34   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2560  doc120170906000117.pdf   06-09-2560  1042  799
35   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2560  doc120170801203447.pdf   02-08-2560  1158  1022
36   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2560  doc120170711003413.pdf   11-07-2560  955  711
37   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2560  doc120170609020740.pdf   09-06-2560  1063  809
38   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2560  doc120170503023211.pdf   03-05-2560  1159  872
39   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2560  doc120170404005758.pdf   04-04-2560  1048  695
40   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2560  doc120170313013118.pdf   13-03-2560  989  760
41   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2560  doc120170131203702.pdf   01-02-2560  1276  895
42   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2559  doc120170104204844.pdf   04-01-2560  1221  864
43   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2559  doc120161202005505.pdf   02-12-2559  1078  756
44   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2559  doc120161115194305.pdf   03-11-2559  1229  912
45   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2559  doc120161010214348.pdf   29-09-2559  1155  1278
46   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2559  doc120160831004705.pdf   31-08-2559  1216  717
47   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2559  doc120160808035923.pdf   08-08-2559  1029  571
48   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2559  doc120160712075610.pdf   04-07-2559  1221  781
49   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 5/2559  doc120160606030519.pdf   06-06-2559  1340  685
50   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2559  doc120160502071238.pdf   29-04-2559  1150  674
51   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2559  doc120160404072923.pdf   01-04-2559  1225  620
52   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2559  doc120160303033627.pdf   03-03-2559  1159  577
53   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2559  doc120160129043453.pdf   28-01-2559  1281  580
54   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 14/2558  doc120160105034226.pdf   05-01-2559  1228  504
55   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 13/2558  doc120151229083852.pdf   29-12-2558  1061  452
56   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2558  doc120151228035856.pdf   25-12-2558  1195  661
57   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2558  doc120151202043724.pdf   02-12-2558  1242  690
58   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2558  doc120151111091430.pdf   05-11-2558  1342  928
59   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2558  doc120150929080943.pdf   29-09-2558  1744  1015
60   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2558  34640001.pdf   01-09-2558  1554  331
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615