กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  35.173.57.84  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ ก.ท.จ
 
 
ค้นหาจากเรื่อง :  ระหว่าง ถึง
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200202224825.pdf   03-02-2563  284  641
2   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  315  607
3   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  303  702
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  386  755
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  457  835
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  380  672
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  453  727
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  451  736
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  530  844
10   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  545  746
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  529  774
12   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  618  850
13   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  621  909
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  684  845
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  663  809
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  704  835
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  740  1045
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  912  1225
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  821  772
20   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  966  766
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  897  792
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  836  829
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  911  891
24   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  885  702
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1057  885
26   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171229004822.pdf   29-12-2560  1170  864
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2560  doc120171205200708.pdf   03-12-2560  1031  1324
28   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2560  doc120171102212212.pdf   03-11-2560  1001  901
29   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2560  doc120171004214456.pdf   04-10-2560  1105  1054
30   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2560  doc120170906000117.pdf   06-09-2560  995  785
31   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2560  doc120170801203447.pdf   02-08-2560  1105  943
32   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2560  doc120170711003413.pdf   11-07-2560  914  699
33   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2560  doc120170609020740.pdf   09-06-2560  1026  788
34   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2560  doc120170503023211.pdf   03-05-2560  1117  860
35   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2560  doc120170404005758.pdf   04-04-2560  1004  684
36   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2560  doc120170313013118.pdf   13-03-2560  947  747
37   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2560  doc120170131203702.pdf   01-02-2560  1232  877
38   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2559  doc120170104204844.pdf   04-01-2560  1177  840
39   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2559  doc120161202005505.pdf   02-12-2559  1040  741
40   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2559  doc120161115194305.pdf   03-11-2559  1190  885
41   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2559  doc120161010214348.pdf   29-09-2559  1121  1208
42   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2559  doc120160831004705.pdf   31-08-2559  1178  710
43   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2559  doc120160808035923.pdf   08-08-2559  992  566
44   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2559  doc120160712075610.pdf   04-07-2559  1182  775
45   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 5/2559  doc120160606030519.pdf   06-06-2559  1294  679
46   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2559  doc120160502071238.pdf   29-04-2559  1106  668
47   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2559  doc120160404072923.pdf   01-04-2559  1177  614
48   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2559  doc120160303033627.pdf   03-03-2559  1114  570
49   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2559  doc120160129043453.pdf   28-01-2559  1219  573
50   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 14/2558  doc120160105034226.pdf   05-01-2559  1168  495
51   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 13/2558  doc120151229083852.pdf   29-12-2558  1024  442
52   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2558  doc120151228035856.pdf   25-12-2558  1158  652
53   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2558  doc120151202043724.pdf   02-12-2558  1194  680
54   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2558  doc120151111091430.pdf   05-11-2558  1304  915
55   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2558  doc120150929080943.pdf   29-09-2558  1702  998
56   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2558  34640001.pdf   01-09-2558  1497  318
57   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2558  30710001.pdf   03-08-2558  1526  148
58   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2558  25830001.pdf   30-06-2558  1450  129
59   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 5/2558  21120001.pdf   08-06-2558  1425  104
60   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2558  16780001.pdf   06-05-2558  1511  80
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615