กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.231.167.166  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ ก.ท.จ
 
 
ค้นหาจากเรื่อง :  ระหว่าง ถึง
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2563  doc120200826022610.pdf   26-08-2563  271  632
2   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2563  doc120200804075532.pdf   04-08-2563  291  629
3   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2563  doc120200710022420.pdf   03-07-2563  388  861
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200601045208.pdf   01-06-2563  397  775
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200329195044.pdf   30-03-2563  573  1130
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200308193457.pdf   02-03-2563  453  770
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200303233627.pdf   03-02-2563  469  844
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  451  709
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  401  788
10   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  481  813
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  530  884
12   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  453  710
13   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  523  752
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  524  762
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  609  868
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  604  768
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  593  797
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  685  873
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  680  935
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  745  863
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  732  825
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  798  899
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  812  1170
24   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  980  1266
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  899  803
26   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  1041  779
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  965  830
28   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  906  975
29   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  979  997
30   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  957  727
31   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1121  908
32   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171229004822.pdf   29-12-2560  1239  894
33   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2560  doc120171205200708.pdf   03-12-2560  1100  1338
34   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2560  doc120171102212212.pdf   03-11-2560  1066  938
35   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2560  doc120171004214456.pdf   04-10-2560  1179  1096
36   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2560  doc120170906000117.pdf   06-09-2560  1061  808
37   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2560  doc120170801203447.pdf   02-08-2560  1177  1072
38   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2560  doc120170711003413.pdf   11-07-2560  973  723
39   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2560  doc120170609020740.pdf   09-06-2560  1089  826
40   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2560  doc120170503023211.pdf   03-05-2560  1185  881
41   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2560  doc120170404005758.pdf   04-04-2560  1071  701
42   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2560  doc120170313013118.pdf   13-03-2560  1003  771
43   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2560  doc120170131203702.pdf   01-02-2560  1295  903
44   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2559  doc120170104204844.pdf   04-01-2560  1239  872
45   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2559  doc120161202005505.pdf   02-12-2559  1096  764
46   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2559  doc120161115194305.pdf   03-11-2559  1249  938
47   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 9/2559  doc120161010214348.pdf   29-09-2559  1173  1310
48   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 8/2559  doc120160831004705.pdf   31-08-2559  1236  721
49   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 7/2559  doc120160808035923.pdf   08-08-2559  1050  577
50   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 6/2559  doc120160712075610.pdf   04-07-2559  1239  785
51   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 5/2559  doc120160606030519.pdf   06-06-2559  1358  690
52   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 4/2559  doc120160502071238.pdf   29-04-2559  1170  678
53   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 3/2559  doc120160404072923.pdf   01-04-2559  1246  624
54   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 2/2559  doc120160303033627.pdf   03-03-2559  1184  581
55   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 1/2559  doc120160129043453.pdf   28-01-2559  1298  584
56   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 14/2558  doc120160105034226.pdf   05-01-2559  1255  510
57   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 13/2558  doc120151229083852.pdf   29-12-2558  1080  456
58   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 12/2558  doc120151228035856.pdf   25-12-2558  1213  665
59   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2558  doc120151202043724.pdf   02-12-2558  1263  694
60   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 10/2558  doc120151111091430.pdf   05-11-2558  1362  934
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615