กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.204.168.209  
   
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ ก.อบต
 
 
ค้นหาจากเรื่อง :  ระหว่าง ถึง
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200520040011.pdf   01-05-2563  503  1188
2   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200330232733.pdf   31-03-2563  635  1370
3   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200301210930.pdf   28-02-2563  605  1297
4   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200203204713.pdf   04-02-2563  560  1271
5   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120191227022153.pdf   27-12-2562  634  1318
6   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191204015512.pdf   03-12-2562  681  1449
7   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021522.pdf   31-10-2562  833  1645
8   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190930004746.pdf   30-09-2562  831  1491
9   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190903001644.pdf   02-09-2562  1064  1274
10   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190805010411.pdf   05-08-2562  699  1241
11   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190710024536.pdf   03-07-2562  773  1344
12   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190604202207.pdf   05-06-2562  842  1374
13   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190501023401.pdf   01-05-2562  933  1436
14   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562 (ฉบับแก้ไข)  doc120190404204938.pdf   03-04-2562  1514  1974
15   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190305191535.pdf   06-03-2562  987  1391
16   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190203200621.pdf   03-02-2562  998  1558
17   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181225011400.pdf   25-12-2561  1092  1495
18   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212015910.pdf   11-12-2561  5428  1244
19   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181031235637.pdf   01-11-2561  1245  1651
20   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181010193255.pdf   30-09-2561  1432  1923
21   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180911001950.pdf   11-09-2561  1076  1494
22   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040354.pdf   01-08-2561  1354  1912
23   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180705191845.pdf   05-07-2561  1104  1299
24   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180520194609.pdf   21-05-2561  1388  1672
25   มติการประชุม ก.อบต. จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180501205228.pdf   01-05-2561  1225  1450
26   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180409201213.pdf   09-04-2561  1240  1246
27   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306200254.pdf   06-03-2561  1185  1478
28   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180208212642.pdf   07-02-2561  1309  1503
29   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171227210258.pdf   27-12-2560  1546  1763
30   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2560  doc120171201020821.pdf   01-12-2560  1437  2018
31   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2560  doc120171029201659.pdf   30-10-2560  1580  1791
32   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2560 (เพิ่มเติม)  doc120171005210031.pdf   06-10-2560  1256  1362
33   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2560  doc120171002212654.pdf   03-10-2560  1377  1636
34   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2560  doc120171207001231.pdf   06-09-2560  1223  1304
35   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2560  doc120170801205038.pdf   02-08-2560  1336  1373
36   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2560  doc120170711235632.pdf   12-07-2560  1258  1317
37   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2560  เอกสารแนบ   07-06-2560  1441  3746
38   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2560  doc120170505005615.pdf   05-05-2560  1551  1753
39   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560  doc120170403193123.pdf   04-04-2560  1367  1601
40   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560  doc120170312212335.pdf   09-03-2560  1449  1789
41   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560  doc120170129230531.pdf   30-01-2560  1623  1465
42   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2559  doc120170103203136.pdf   03-01-2560  1460  1462
43   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11/2559  doc120161201205853.pdf   01-12-2559  1696  1433
44   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2559  doc120161103191530.pdf   03-11-2559  1839  1517
45   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2559  เอกสารแนบ   30-09-2559  1842  1734
46   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2559  เอกสาร   31-08-2559  1748  1307
47   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2559  doc120160808031754.pdf   04-08-2559  1670  1344
48   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2559  doc120160706025138.pdf   04-07-2559  1668  1511
49   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2559  doc120160606065531.pdf   06-06-2559  1853  1448
50   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2559  doc120160428090440.pdf   28-04-2559  1942  1435
51   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2559  doc120160404080831.pdf   04-04-2559  1578  1078
52   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2559  doc120160303041134.pdf   03-03-2559  1778  1215
53   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2559  doc120160129031818.pdf   28-01-2559  1788  1109
54   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14/2558  doc120160105073921.pdf   05-01-2559  1675  1109
55   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 13/2558  doc120151229093140.pdf   29-12-2558  1489  925
56   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2558  doc120151228035245.pdf   25-12-2558  2006  1864
57   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11/2558  doc120151201090316.pdf   01-12-2558  1915  1624
58   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558  doc120151113043945.pdf   13-11-2558  2168  1138
59   แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐารการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558  doc120151111024907.pdf   11-11-2558  1215  521
60   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2558  doc120151105085627.pdf   05-11-2558  1945  1569
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615